Liljekonval duftolie 10 ml

Salgspris49.00
Udsolgt

Indeholder følgende af de 26 deklarationspligtige parfumestoffer: a-amylkanelaldehyd, citronellol, geraniol, linalool og kanelalkohol.

Produktet er faremærket:

Faresymbol_udraabstegnFaresymbol_lungerFaresymbol_miljoe

Fare: Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene. Kan forårsage allergisk hudreaktion. Forårsager hudirritation. Forårsager alvorlig øjeirritation. Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger