Musc duftolie 10 ml

Salgspris75.00
Udsolgt

Indeholder følgende af de 26 deklarationspligtige parfumestoffer: Linalool, limonen, benzylalkohol, kumarin, citronellol og geraniol.

Produktet er faremærket:

Faresymbol_udraabstegnFaresymbol_lungerfaresymbol_miljoe

Fare: Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene. Kan forårsage allergisk hudreaktion. Forårsager hudirritation. Forårsager alvorlig øjeirritation. Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.