Historien bakom Seljuk (Mai)

MAI-SERIENS HISTORIA OCH PERIODENS MATKULTUR Det turkiska köket är ett mycket speciellt kök som har influerats av olika kulturer genom historien och blandar dessa influenser med sin egen kultur. Även om de osmanska palatsrätterna mest visualiseras när vi säger "turkiskt kök", är den huvudsakliga grunden för det osmanska köket den sejukiska kulturen. Eftersom det osmanska riket hade en förståelse för att hålla dessa länders kulturarv vid liv med de landområden som det erövrade, ärvde det också arvet från den största staten i periodens anatoliska länder, nämligen Seljukerna. Den turkiska kulinariska kulturen fortsatte att leva vidare i det osmanska riket. Som Ömür Akkor sa: "Det turkiska köket är faktiskt en kultur i sig. Från Centralasien till Balkan har det turkiska köket varit inflytelserik överallt där turkar passerat. Det turkiska köket är inte bara mat, det är en kultur. ” Karaca arbetar alltid för att skapa variation och karaktär till sina produktgrupper och har skapat det nya Mai-sortimentet, denna gång med turkiska traditioner och kulinariskt arv. Den återförenade 1000 år av turkisk kultur och kulinariska traditioner med en modern tolkning.