Orangeblomst duftolie 10 ml

Salgspris59.00

Velegnet som duft i kosmetik og duftlamper. 

Indeholder følgende af de 26 deklarationspligtige parfumestoffer: Linalool, limonen, geraniol, citral, citronellol og farnesol.

Produktet er faremærket:

Faresymbol_udraabstegnFaresymbol_lungerFaresymbol_miljoe

Fare: Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene. Kan forårsage allergisk hudreaktion. Forårsager hudirritation. Forårsager alvorlig øjeirritation. Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. Brandfarlig væske og damp.