Birk duftolie 10 ml

Salgspris59.00

Indeholder følgende af de 26 deklarationspligtige parfumestoffer: Limonen, citronellol, benzylbenzoat, linalool, geraniol og citral.

Produktet er faremærket:

Faresymbol_udraabstegnFaresymbol_lungerFaresymbol_miljoe

Fare: Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene. Kan forårsage allergisk hudreaktion. Forårsager hudirritation. Forårsager alvorlig øjne irritation. Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.